Roborama

Uit RobotMC.be
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo hcc robotica.jpg Logo roborama.jpg Logo robotmc.jpg


2023: innovatie bij lijnvolgen

Na meer dan 15 jaar is het tijd om de basisregels van lijnvolgen te moderniseren, zonder de lat wezenlijk hoger te leggen voor beginners. Dit doen we met een nieuwe baan. Roborama lijnvolgen De belangrijkste vernieuwing van deze baan is de minimale afstand tot de wand: deze is nu 17,5 cm. Daarnaast zijn de bochten scherper, met een minimale straal van 15cm. Beide wijzigingen zouden geen probleem moeten zijn voor onze moderne robots, die wat kleiner zijn dan 15 jaar geleden. Wel moeten ze wellicht iets langzamer rijden met deze scherpe bochten. Dit vergroot de mogelijkheden om voor meer variatie in de baan.

En laat je niet in de war brengen door dat ingewikkelde stuk in het midden: dit is een combinatie van een baan zonder kruising en, voor de bonus-opgave, een baan met kruising. De niet-gebruikte takken worden tijdens de wedstrijd afgeplakt. Dit is, samen met het overstap naar een geprinte baan op zeil, een praktische vernieuwing.

Wat met deze baan lastig wordt, is de bonus-opgave 'blik op de lijn' en de kans is groot dat die vanaf voorjaar 2024 wordt vervangen door één of meer andere bonus-opgaven. De komende maanden kunnen we de ideeën hierover uitwerken. En mogelijk wordt bij de Team Building Day in september gebruik gemaakt van deze baan en kunnen we dat dingen uitproberen. Het streven is voor het einde van dit jaar een besluit te nemen over de bonussen voor lijnvolgen.

De afmetingen van deze baan vindt je [hier].

De baan in pdf formaat en geschikt om te (laten) printen vindt je [hier].

De baan in Adobe Illustrator (.ai), verpakt in een zip bestand, vindt je [hier].

2019: een nieuw reglement

Na 10 jaar hetzelfde Roborama reglement (en jaren discussie over het aanpassen hiervan) is bij voor de Roborama wedstrijd op 25 mei 2019 een nieuwe versie van het reglement gebruikt. Jan schreef over zijn ervaringen van die dag: "En het moet gezegd, het nieuwe reglement heeft erg veel impact op de uitslagen. Maar vrijwel iedereen was het er wel over eens dat het een verbetering was !"

Op het reglement is voor en tijdens de wedstrijd nuttige feedback ontvangen en een selectie hiervan is verwerkt in een aangepast reglement: versie 2.8. Geen grote veranderingen deze keer, maar vooral verduidelijking en hier en daar een kleine aanpassing. Het nieuwste reglement vind je hier: Roborama reglement 2.8

In de basis verandert er niet veel aan de wedstrijd: de onderdelen zijn gelijk en geven nieuwkomers dezelfde opbouw. De veranderingen geven meer uitdaging aan ervaren deelnemers (en hen aan te zetten om weer aan hun robot te sleutelen), zonder dat de drempel voor nieuwe robots wordt verhoogd.

Extra punten

Wijzigingen in bonus opgaven die extra punten opleveren:

 • Startvector: laat de scheidsrechter de plaats en richting van je robot in vak A bepalen.
 • Heen en weer - super slalom: een extra bonus opgave met doorgangen in een rij van blikken (in plaats van 3 blikken).
 • TTijd: de stip kan op bijna overal in de baan liggen en moet later in de wedstrijd worden gedetecteerd.
 • TTijd: een doorgang van 4 of 8 cm breder dan de robot (naast de bestaande 15 cm en 30 cm).
 • Blikken die minimaal 5 cm van de wand geplaatst worden.
 • Blikken rechtop terugzetten op de vloer van vak A.

Overige wijzigingen

 • Snelheid is ietsje belangrijker geworden. Door de opgave snel uit te voeren kun je winnaar worden, ook laat je ergens een bonuspunt liggen.
 • De '50% bonus regeling' die in Nederland al een aantal jaar wordt gebruikt, is opgenomen.
 • De eerste poging levert 20% meer punten op en de tweede geeft 10% extra.
 • Bij 'blikken' is 6 het maximaal aantal blikken; de scheidsrechter kan ook minder blikken plaatsen.
 • De scheidsrechter wordt geadviseerd om nadrukkelijker te letten op 'voorinformatie' die door de gebruiker wordt ingevoerd.

Alle verschillen tussen versie 2.6 en 2.7 zie je hier.

Roborama 2023, 22 april 2023, 9-17u

De dag kondigde zich zonnig aan en Thomas More maakte zich op voor een opendeurdag om zieltjes te winnen voor het nieuwe schooljaar. Naar goede gewoonte werd de voormiddag gebruikt om de laatste testen en bijsturingen te doen aan de software en configuratie. Het reglement dat gehanteerd werd is versie 2.8 van 2019, hetzelfde reglement dat ook in Nederland bij HCC!Robotica wordt gebruikt. Alhoewel er verschillende robots bij waren die het in vorige edities al goed deden waren de meeste weer net iets beter doordat de ervaringen van vorige jaren vereeuwigd zijn in de software. Er waren ook een aantal nieuwe robots en - ja hoor - ook een Maqueen robot die als basis gebruikt was voor de cursus in Nederland. Blij te zien dat er toch nog steeds nieuwe en creatieve ideeën opduiken die nu nog niet met de top meekunnen, maar die volgend jaar zeker weer een stapje dichter zullen komen. Dé blikvanger van dienst was de robot van Coen die met ultrasoon de blikken feilloos wist te vinden en met vacuum ze dan ook nog eens op een originele manier wist terug te brengen. Wat een prestatie ! De totaalscores liggen wat lager dan vorige jaar, maar dat heeft een simpele verklaring. De scheidsrechter (Bert) besliste om slechts 5 ipv 6 blikken te gebruiken en koos ook ineens een paar lastige plekken in de hoeken van het parcours

Deelnemers

Robot Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
ArmPlanckRed 2262 1398 890 2761 7310
Octopus 2259 1354 1090 2179 6882
Discovery 1 2092 1140 1197 1995 6424
Discovery 2 1394 1319 1096 1767 5575
JoLiMa-Wit 2230 783 1140 1200 5352
JoLiMa-Groen 1920 862 1178 1100 5061
PlankTrick 1216 1011 1140 1292 4659
SixPack 931 949 1098 1380 4359
GeenIdee 1006 200 1132 - 2338
Bad 1020 1020 - - 2040


Roborama 2022, 12 maart 2022, 9-17u

Na 2 jaar lockdown deed het goed om nog eens samen te komen en onze klassieker "Roborama" te organiseren. De robot-bouwers hadden duidelijke niet stil gezeten. Wat een verschil met 3 jaar geleden ! De meeste robots gingen geen uitdaging uit de weg, opties in de proeven zijn blijkbaar standaard geworden en de nauwkeurigheid verhoogd. Waar 10 jaar geleden een gat van 30cm groter dan de robot een uitdaging was lijkt 4cm de norm geworden. Wat opvalt is dat alle robots beduidend hogere scores halen dan in 2019, dat de resultaten consistenter geworden zijn en dat de minimum score dit jaar in 2019 goed was geweest voor een 6e plaats. Dikke proficiat aan alle robotbouwers ! Ook Wim was terug als de niets-ontziende, meedogeloze, super enthousiaste en grappige scheidsrechter. Een zonnige dag waar deelnemen en plezier maken de enige doelstelling was en ik denk dat we daar in geslaagd zijn.

Deelnemers

Robot Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
ArmPlanckRed 2102 1569 1131 3232 8035
JoLiMa-Wit 1912 1457 1317 2620 7306
Alan 2078 1446 840 2585 6949
JoLiMa-Groen 2086 1125 0 2395 5607
Olimex 3 1248 1255 1070 1878 5451
PlankTrick 927 1457 1317 2330 5412
Discovery 1 1155 1366 1045 1353 4920
Octopus 800 1298 1307 1284 4698
Discovery 2 1234 900 - 1870 4004
Fixer 720 840 960 - 2520Roborama 2019, 25 mei 2019, 10-17u

Een beperkt deelnemersveld, een aangepast reglement, en extra moeilijke bonus opdrachten was de cocktail van Roborama 2019 ! Scheidsrechter van dienst was Karel. En het moet gezegd, het nieuwe reglement heeft erg veel impact op de uitslagen. Maar vrijwel iedereen was het er wel over eens dat het een verbetering was !


Maar liefst 3 robots kozen voor de “vectorstart” ! Hierbij beslist de scheidsrechter waar en in welke richting de robot moet starten in vak A.

 • Joep gebruikte hier zijn Lidar voor (ArmPlankRed)
 • Coen Roos(Octopus) heeft een algoritme dat gebruik maakt van US sensoren, en enkele rijbewegingen in vak A,
 • Ikzelf (Discovery 1) doe een 360° scan met een VL53 lasersensor.

Alle 3 slaagden we in de opzet.

De “superslalom” met 7.5 cm doorgang bleek mogelijk voor 2 robots, ArmPlankRed en Discovery1.Helaas kon ik de tijdbonus niet verzilveren, doordat een andere robot sneller was op de slalom (Discovery 2, mijn eigen robot notabene !).

Bij het T-rijden moest er nu echt naar de stip gezocht worden, en wel nadat de robot in vak C was geweest ! ArmPlankRed en Discovery 1 gingen deze uitdaging aan, en met succes ! Wel had mijn robot 2 pogingen nodig, en de tijdbonus ging naar Octopus ! Ook bleek de tijdbonus meer op te leveren dan het vinden van de stip, dus met het huidig reglement kan je beter voor snelheid kiezen !

Bij het blik vangen was er maar één robot die de nieuwe uitdaging aandurfde : een blik op 5 cm van de wand gaan zoeken en terugbrengen. De robot van Joep had dit tijdens de trainingen al meermaals getoond, maar tijdens de wedstrijd lukte het net niet voor alle blikken !

Tot slot nog het lijnvolgen, het nieuwe reglement had hier ook de nodige impact ! Mijn robotten brachten er niets van terecht, omdat ze altijd de verkeerde kant van het blik kozen….

We zagen ook een kompleet nieuwe robot aan de start : “Alan” van Erik Noorland. Een erg mooi robot die gestuurd werd door een Raspberry PI. Een Lidar, een Pixy camera en een erg stabiele Gyro vormen de ingrediënten van een solide basis ! Hier gaan we zeker nog van horen.

Daarnaast is Octopus nog altijd de meest elegante robot, die nu ook al 2 blikken kan vervoeren ! Patrick verraste ons met “blik detectie”, maar helaas stond het blik niet ideaal.

Te onthouden voor de Roborama 2019 Nederland : Het nieuwe reglement heeft een serieuze impact op de puntentelling, als je hoog wil scoren worden volgende zaken belangrijk :

 • Doe het van de eerste keer goed ! 20% extra op de totale score !
 • Snelheid kan belangrijk zijn, maar je moet wel de snelste zijn van de hele hoop. VB een snelle T-tijd zonder stip levert meer op dan T-rijden met stip !
 • Een eerste poging met minder bonussen kan meer opleveren dan een tweede poging met meer bonussen.

Kortom, denk na over je strategie als je gaat voor de hoogst score ! Tot slot nog een dankwoord aan allen die dit weer mogelijk maakten !

Tot de volgende keer, Jan Heynen.


Deelnemers

Robot Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
ArmPlanckRed 2222 1302 1269 2350 7143
Discovery1 1925 1355 1068 2750 7098
Octopus 782 1435 1018 960 4195
Discovery2 1100 1380 935 550 3965
PlankTrick 951 1010 1125 600 3687
Alrombot 840 1348 360 550 3097
Alan 840 840 - - 1680
Strandbeest - - 960 - 960
PrintBot 3 - - 540 - 540


Bloopers

Roborama 2018, 26 mei 2018, 10-17u


Roborama editie 2018 had dit jaar een beperkt deelnemersveld, maar het niveau lag wel erg hoog. Enkele nieuwe robots deden de intrede, enkele oude robots waren niet meer van de partij. Zoals “Rond” en ”Alrombot”, twee historische robots die vorige jaren meermaals de eerste plaatsen bezetten, maar dit jaar helaas niet meer voldeden aan de “Lage Emissie Zone” in ons Belgenland en dus forfait moesten geven.

Scheidsrechter van dienst was Karel, die zich voortreffelijk van deze taak gekweten heeft. Vorig jaar konden we kennis maken met een nieuwe robot, Boksring, die toen een matige score haalde. Dit jaar was hij weer present en duidelijk verbeterd en geoptimaliseerd. Hij werkte nageoeg alle proeven perfect af. Het blikkenvangen deer die met een “pixy” camera, en daarna met een erg mooie lift al deze blikken in zijn “boksring” verzamelde. ArmPlankRed maakte dan weer gebruik van een LIDAR om het parcorus in kaart te brengen. Twee innovatieve oplossingen die konden overtuigen door hun goede resultaten. Goed, maar niet goed genoeg, want zoals gewooonlijk deden ook de robots van Jan het erg goed. En alhoewel niet steeds alle blikken gevonden werden, kaapte hij toch de hoofdprijs weg als beste "all round robot".

Op zoek naar de grens van 1m/sec hadden we de snelheidsrace. Bij deze vorm van het lijnracen zagen we ook weer erg snelle robots, met als winnaar “Printbot3” die een spectaulaire 140cm/sec haalde. GeenIdee haalde ook makkelijk de 1m/Sec grens en klokte af op 119cm/sec.

Als we naar de top van de lijst keken dan zien we dat iedereen aardig in mekaars buurt komt. De meeste proeven worden feilloos afgewerkt met de meeste of alle opties uitgevoerd en dus werd de factor “snelheid” weer doorslaggevend. Dit leidde dan tot de discussie dat de opdrachten eigenlijk nog wat uitdagender mochten zijn ! Veel voorstellen zijn gelanceerd, Joep bekijkt of we hier nog een mooi voorstel kunnen “smeden” en dan te gebruiken voor Roborama 2019. Voor de nieuwsgierigen : we willen de focus terug meer bij de gebruikte algoritmes liggen en de factor "geluk" en "goed mikken" proberen uit te sluiten. De essentie moet zijn om de geest van de opdracht goed uit te voeren en niet met een of ander goed gevonden truukje veel punten scoren. De robot moet dus werkelijk meer gaan “zoeken”. Meer onbekende factoren dus en extra uitdagingen !

Allround Robot

Robot Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex 3 99 100 97 100 396
ArmPlankRed 96 96 96 98 386
Discovery 1 100 99 98 88 385
Discovery 2 97 98 100 76 371
Boksring 95 95 68 99 357
AlRonduino 94 89 72 41 297
Octopus 98 97 99 0 294
PlankTrick 61 70 83 29 244
GeenIdee 66 69 82 0 217
PrintBot3 0 0 84 0 84
StrandBeest 0 0 81 0 81
Padjakker 0 0 73 0 73


Lijn Race uitslag

 Ter info : Lengte baan in mm = 585,5 cm
Deelnemer Robot Tijd (sec) Snelheid (cm/sec)
Joep Suijs PrintBot 3 4,18 140
Niek van Uden Lijn-C 4,90 119
Jan Heynen Discovery 2 6,90 85
Jan Heynen Discovery 1 10,09 58
Aloys Verstraeten Alronduino 16,6 35
Niek Van Uden GeenIdee 19,37 30
Joep Suijs ArmPlankRed 29,00 20
Aloys Verstraeten StrandBeest 65 9


Roborama 2017 - 20 mei 2017, 10u-17u

Editie 2017 was weer een geslaagd evenement met enkele nieuwe robots en een nieuw onderdeel : lijnracen !

Bij Heen & Weer waren er zeker een 10 tal robots die alle opties foutloos volbrachten, dus de factor “snelheid” bepaalde hier de winnaar ! Er werden al dadelijk enkele voorstellen gelanceerd om deze discipline toch weer wat uitdagender te maken.

Bij het T-rijden hadden we één robot (van Joep) die werkelijk de geest van het regelement volgde en dus op zoek ging naar de zwarte stip. Helaas werd dit niet beloond met een eerste plaats, omdat de factor snelheid ook hier weer de rangorde bepaalde ! Bij het lijnvolgen had de scheidsrechter het blik vlakbij de kruising geplaatst, met als gevolg erg feel “fails” hier. Daarnaast hadden de robots last van valse detecties, en zelfs de zwarte lijn werd regelmatig niet herkend ! De wet van Murphy was hier duidelijk aantoonbaar… De mooiste lijnvolger was ongetwijfeld weer “Strandbeest” van Aloys.

De discipline “Blikken” had enkele opvallende robots : “Recycle” van Coen Roos verbaasde iedereen met zijn fijnmechanische Vacuumgrijper, met zelf gebouwde vacuümpomp ! Daarnaast hadden we “Discovery 2”, met de eenvoudigste grijper ooit gezien : een miniservo, dubbelzijdige kleefband en een strip “. Deze robot “sleepte” de blikken terug naar Vak A. Erg indrukwekkend was de robot van Joep : met een Lidar worden blikken gedetecteerd, daarna wordt er via een ingewikkeld patroon de blikken naar vak A teruggebracht.

Tenslotte hadden we de nieuwe discipline “Lijnracen”. Dit wordt op een gesloten lijn gedaan, met elke ronde een tijdsopname. Hier waren er maar liefst 4 robots de sneller gingen dan 1 m/s, met opvallende winnaar Gerard Van Uden !

Roborama 2017 uitslag

Dit was de einduitslag van Roborama, Jan Heynen ging met de eerste 2 plekken lopen, Joep Suijs haalde brons, Newbie werd op het laatste moment getroffen door een kabelbreuk en moest forfait geven.


Allround Robot

Robot Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Discovery 1 99 99 99 75 372
Discovery 2 100 100 83 76 359
ArmPlanckRed 97 97 63 99 356
Octopus 96 98 100 41 335
AlRomBot 92 40 79 88 299
AlRonduino 95 90 82 0 267
Olimex 3 98 69 0 100 267
PlankTrick 93 67 83 0 243
Bos 66 70 80 0 216
GeenIdee 65 68 53 0 186
Printbot 2 0 0 85 0 85
1R3 0 0 84 0 84
Boksring 0 0 81 0 81
StrandBeest 0 0 78 0 78
F103 0 0 53 0 53
ReCycle 0 0 42 0 42
PrintBot 3 0 0 32 0 32
Newbie 0 0 0 0 0
Lijn-C 0 0 0 0 0


Lijn Race uitslag

 Ter info : Lengte baan in mm = 585,5 cm
Deelnemer Robot Tijd (sec) Snelheid (cm/sec)
Niek van Uden Lijn-C 4,80 121,98
Jan Heynen F103 5,16 113,47
Joep Suijs PrintBot 3 5,20 112,60
Joep Suijs Printbot 2 5,80 100,95
Jan Heynen Discovery 2 14,59 40,13
Patrick De Wachter PlankTrick 19,22 30,46
Aloys Verstraeten StrandBeest 65,39 8,95


Roborama 2016 - 21 mei 2016, 10u -17u

Het was weer leuk !

Enkele impressies van de editie 2016 :
 • Een humanoide robot : De Robonova 1.
 • De prachtige Strandbot van Aloys die zelfs meedeed aan lijnvolgen !
 • Patrick die eindelijk na 5 jaar terug meedoet, met goede resultaten !
 • Een hele mooie blikkenvanger met vacuum (Coen Roos)
 • Alrombot, die gelukkig toch meedeed en hoog scoorde.
 • Rond, die weer erg betrouwbaar zijn ding deed.
 • Weer een nieuw (Belgisch ? Wereld ?) record voor Printbot 2 (Joep)
 • Een nieuwe winnaar overall…
 • Nog een tweede lijnvolger die flirt met de 1m/s grens (Gerard)…

Het niveau lag erg hoog, met veel robots die aan alle disciplines deelnamen. Nadien hadden we nog een levendige discussie over het vervolg van Roborama (meer uitdaging nodig, factor snelheid belangrijker, meer variatie…).

"Stay tuned" want editie 2017 wordt spannender, spectaculairder, gevarieerder en dit zonder de drempel voor beginners te verhogen, zonder de "anciens" te bevoordelen... BELOOFD !


Deelnemers

Robot Deelnemer Autonoom ? Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Zoeken MiniSumo
ArmPlanckRed Joep Suijs Ja Alle Opties Alle Opties Alle Opties Alle Opties -
PrintBot2 Joep Suijs Ja - - Kruising - -
Discovery1 Jan Heynen Ja Alle Opties Alle Opties Alle Opties Alle Opties -
Discovery2 Jan Heynen Ja Slalom Smalle Doorgang Alle Opties Blik zoeken -
Olimex3 Jan Heynen Ja Alle Opties Alle Opties Alle Opties Alle Opties -
PlankTrick Patrick De Wachter Ja Slalom Ja Kruising - -
Bos Gerard van Uden Ja Ja Ja Kruising - -
1R3 Gerard van Uden Ja - - Kruising - -
Octopus Coen Roos Ja Slalom Stip+Doorgang - Alle Opties -
GeenIdee Niek van Uden Ja Ja Ja Kruising - -
Rond Marc Robberecht Ja Ja Ja Ja Ja -
AlRonduino Aloys Verstraeten Ja Ja Ja Ja - -
Strandbot Aloys Verstraeten Ja - - Ja - -
AlRomBot Aloys Verstraeten Ja Ja Ja Alles Ja -
Experimental Niek van Uden Ja - - - Zoeken -


Uitslag 2016

Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
ArmPlanckRed Joep Suijs 96 97 97 99 389
Discovery1 Jan Heynen 99 90 99 100 388
AlRombot Aloys Verstraeten 99 86 95 98 378
Olimex 3 Jan Heynen 98 88 98 88 372
Discovery 2 Jan Heynen 100 100 100 53 353
Rond Marc Robberecht 76 67 80 82 305
AlRonduino Aloys Verstraeten 97 89 73 0 259
PlankTrick Patrick De Wachter 95 68 82 0 245
Octopus Coen Roos 90 99 0 41 230
GeenIdee Niek van Uden 66 70 81 0 218
Bos Gerard van Uden 65 69 83 0 217
Printbot2 Joep Suijs 0 0 85 0 85
1R3 Gerard van Uden 0 0 84 0 84
Strandbot Aloys Verstraeten 0 0 79 0 79
Experimental Niek van Uden 0 0 0 18 18

Roborama 2015 - 23 mei 2015, 10u -17u00

DeNayerAuditorium.jpg

Op zaterdag 23 mei organiseerden we Roborama 2015. We begonnen met klaarzetten om 10u en dan werd er tot de middag nog druk geprobeerd, geprogrammeerd, ja zelfs gepanikeerd. Om 13u stipt begonnen we met de wedstrijd zelf.

Joep : Het was een gezellig en sportief evenement met (uiteindelijk) 16 roborama robot van 11 verschillende bouwers. Het grootste aantal sinds 2009! De helft van de robots waren 'klassiekers', de andere helft waren robots die voor de eerste of tweede keer meededen. Het bewijs dat er volop met robotjes wordt geknutseld en ik hoop dat we deze allen volgend jaar (of dit najaar, bij de HCC) terugzien om weer iets meer punten te halen dan deze keer.

De wedstrijd bestond uit volgende disciplines :

 • Heen en weer (met 3 mogelijke bonussen)
 • Lijnvolgen (met 2 mogelijke bonussen)
 • T-Tijd (met 2 mogelijke bonussen)
 • Blikken zoeken (met één mogelijke bonus)

Mini-sumo kwam te vervallen omdat er maar 2 inschrijvingen waren.

De volgende wedstrijd :

 • Team Building Day 2015, eind september
 • Roborama Nederland, oktober of november 2015

Deelnemers

Robot Deelnemer Autonoom ? Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Zoeken MiniSumo
Roesty Joris Achten Ja Ja Ja optie 1+2 met optie Nee
Olimex 3 Jan Heynen Ja alle opties alle opties alle opties alle opties Nee
Discovery 1 Jan Heynen Ja alle opties alle opties alle opties alle opties Nee
LG hombot Jan Heynen Ja Ja Ja Nee Nee Nee
reCycle Coen Roos Ja Nee Nee Ja Nee Nee
Graayer Coen Roos Ja Nee Optie 2 Ja Optie 1 Nee
Rikishi Joep Suijs Ja Nee Nee Nee Nee Ja
ArmPlanck Joep Suijs Ja Alle Opties Ja Optie 2 Nee Nee
Pintbot 2 Joep Suijs Ja Nee Nee Optie 1 Nee Nee
Drum Nomore Fred Eisen Ja Ja Ja Nee Ja Nee
Omni Fred Eisen Ja Ja Ja Ja Nee Nee
AlRomBot Aloys Verstraeten Ja alle opties alle opties alle opties alle opties Nee
Alronduino Aloys Verstraeten Ja alle opties optie 2 optie 2 Nee Nee
TinMan Aloys Verstraeten Ja Nee Nee Nee Nee Ja
1R3 Gerard van Uden Ja Nee Nee Optie 2 Nee Nee
GeenIdee Niek van Uden Ja Ja Ja Optie 2 Nee Nee
HiKi Jordan Jacobs Ja Ja Ja Ja Nee Nee
Rond Marc Robberecht Ja Optie 1 Ja Optie 2 alle opties Nee


Uitslag 2015

Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex 3 Jan Heynen 99 100 100 100 399
Alrombot Aloys Verstraeten 81 98 84 99 362
Discovery1 Jan Heynen 100 81 99 65 345
Rond Marc Robberecht 75 72 80 71 298
AlRonDuino Aloys Verstraeten 98 99 83 0 280
Roesty Joris Achten 76 82 84 35 277
Graayer Coen Roos 0 97 81 82 260
GeenIdee Niek van Uden 29 69 82 0 180
ArmPlank Joep Suijs 97 70 11 0 178
Drum NoMore Fred Eisen 66 73 0 18 157
HiKi Jordan Jacobs 76 71 0 0 147
Printbot2 Joep Suijs 0 0 86 0 86
reCycle Fred Eisen 0 0 85 0 85
1R3 Gerard van Uden 0 0 84 0 84
LG HomBot Jan Heynen 28 0 0 0 28
Omni Fred Eisen 9 9 0 0 18


(Gedetailleerde uitslagen op vraag)

De Robots

Meer foto's : https://photocloud.be/public/4FAn3Ehrohorgf4jsfRB/albums/73

Roborama 2014 - 24 mei 2014, 10u -17u30

Op zaterdag 24 mei hebben we Roborama 2014 georganiseerd. We begonnen met klaarzetten om 10u. Je kon dan tot de middag oefenen. De wedstrijd zelf startte om 13u00. Het reglement dat werd gehanteerd is versie 2.6 (zelfde als vorig jaar en te downloaden van deze website). Er namen 11 autonome robots deel aan Roborama, 3 aan minisumo. Lego was dit jaar maar vertegenwoordigt met één robot, alle andere waren zelfbouw. Volgende robotten zagen we voor het eerst in de strijd :

 • Discovery1, ongeveer zelfde concept als Olimex3, maar dan met een STM32 µ.
 • Tweemaal een robot design "Planck", met Arduino sturing.
 • Dylan had voor de eerste maal zijn robot "FBP" ingezet voor de discipline H&W en T-tijd, ook met Arduino.
 • Coen Roos had een zeer snelle en zeer kleine robot "Plestik" bij, chassis 3D geprint, met wiel encoders en op maat gemaakte stuurprint ! Deze robot deed H&W in een absolute recordtijd.
 • Wout Smeets heeft dan de eer van Lego verdedigd met "Awesome".
 • Toch ook opmerkelijk : Coen Roos maakte voor het lijnvolgen gebruik van een Camera, die via een CPLD de positie van de lijn zeer nauwkeurig kon meten. Hiertoe werden de bovenste en onderste beeldlijnen ingelezen in de CPLD, en via SPI kon de µ dan zowel deze positie als de hoek van de lijn uitvragen. Refreshrate : 16 ms. En dat ook weer op een custom made printje met SMD componenten !

Het niveau lag dit jaar vrij hoog, met maar liefst 5 robotten die deelnamen aan "Blikken". Er werd ook nog gebrainstormd over mogelijke aanpassingen van het reglement, met als doel de instapdrempel te verlagen :

 • Bij het lijnvolgen zou de optie "Blik ontwijken" nog eens kunnen onderverdeeld worden : Blik wordt geplaatst door de scheidsrechter, of Blik wordt geplaatst door de deelnemer.
 • T-rijden : zwarte stip zelf plaatsen / positie opening zelf bepalen.
 • Ook bij het lijnvolgen : lijn onderbroken over een bepaalde afstand.
 • Bij "Blikken" kan dan ook weer een onderverdeling komen : blikken geplaatst door de deelnemer.

Hieronder de resultaten.

Roborama 2014

Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex 3 Jan Heynen 99 100 100 100 399
Alrombot Aloys Verstraeten 97 98 81 99 376
Discovery1 Jan Heynen 100 99 99 29 327
Rond Marc Robberecht 73 70 81 57 282
Octopus Coen Roos 98 70 81 0 249
STM32 Marc Robberecht 92 70 81 0 243
Graayer Coen Roos 55 88 51 29 222
Awesome-O Wout Smeets 64 79 71 0 214
FPB Dylan Gybels 46 88 81 0 214
Planck Joep Suijs 73 70 0 0 144
NoName Aloys Verstraeten 73 70 0 0 144
Plestik Coen Roos 64 0 0 0 64


(Gedetailleerde uitslagen op vraag)

Mini-Sumo 2014

Nr 1 : Rikishi - Nr. 2 : Tinman II - Nr. 3 : Kuroari

Deelnemer Robot Rikishi Tinman II Kuroari Totaal
Joep Suijs Rikishi 0 2 2 4
Aloys Verstraeten Tinman II 0 0 2 2
Wim de Boer Kuroari 0 0 0 0

De Robots

Roborama 2013 : Zaterdag 25 mei 2013, 10u-17u30

Net zoals vorig jaar maakten we onderscheid tussen 'afstandsbestuurde robots' en 'autonome robots' met de bedoeling een grotere groep te kunnen aanspreken. Ze zullen apart beoordeeld worden maar dezelfde proeven mogen/moeten doen. De robot moet steeds zelf gebouwd zijn (al dan niet vertrekkende van een kit). Ongewijzigde gekochte robots kunnen dus niet deelnemen. De wedstrijd bestaat uit volgende disciplines :

 • Heen en weer (met 3 mogelijke bonussen)
 • Lijnvolgen (met 2 mogelijke bonussen)
 • T-Tijd (met 2 mogelijke bonussen)
 • Blikken zoeken (met één mogelijke bonus)
 • Mini-sumo

Net zoals vorig jaar gebruikten we Reglement versie 2.6. De volledige versie vindt u hier. Zoals het reglement vermeld kunnen de bonussen tot net voor de wedstrijd en tussen de beurten veranderd worden, maar we vragen het toch om een idee te hebben van wat we mogen verwachten.


Roborama : Alle robots

(|Willybot* is afstandbediend; alle overige robots zijn autonoom)

Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex 3 Jan Heynen 100 100 100 100 400
Willybot William Vrints 100 100 99 100 399
Rond Marc Robberecht 76 70 84 82 312
Alrombot Aloys Verstraeten 99 99 85 24 307
Fbot Joep Suijs 81 100 84 0 265
Discovery_1 Jan Heynen 99 89 74 0 262
stm32 Marc Robberecht 81 70 84 0 235
Awesome-O Wout Smeets 67 60 84 0 211
FVG32 Dylan Gybels 10 60 89 0 159
Pittman Aloys Verstraeten 67 70 0 0 137
Groene OMNI Fred Eisen 57 0 73 0 130
ODOVORE Fred Eisen 67 21 0 0 88
Black Leo Fortuijn 0 0 85 0 85
LiteWheel Fred Eisen 0 0 11 12 23
Froggy2 Alexander Vrints 0 0 10 0 10(Gedetailleerde uitslagen op vraag)

Mini Sumo

Nr 1 : Rikishi - Nr 2 : Robbie - Nr. 3 : Tinman II

Deelnemer Robot Robbie Rikishi Tinman II Totaal
Paul van Niekerk Robbie 0 2 2
Joep Suijs Rikishi 2 2 4
Aloys Verstraeten Tinman II 1 0 1

Roborama 2012 : Zaterdag 19 mei 2012, 10u-17u30

Een kort verslagje

Na een nat voorjaar konden we ook dit jaar tijdens Roborama op een stralend zonnetje rekenen. Niet alleen de zon, maar ook de deelnemers en de robots waren dit jaar overvloedig aanwezig. Rita, Iwan en Joachim waren de nieuwe gezichten die hun opwachting maakten met hun autonome Robots. Ook in de categorie "Afstandsbestuurde robots" waren een paar mooie creaties te zien. Krijn, Jildert en Wout streden om de ereplaatsen in die categorie en dit jaar was het Wout die alle proeven met glans doorstond. Een aantal creatieve ingevingen maakten dat ook het gevreesde 'blikken verzamelen' een makkie leek. Nou ja, gevreesd. Er waren dit jaar maar liefst 3 robots die alle blikken terug brachten. Aloys en Marc deden het goed, maar op Jan leek dit jaar geen maat te staan. Tijdens de eerste poging deed hij er slechts 130 seconden over, maar in z'n tweede poging verbeterde hij dat naar 37 seconden. Jawel, 37 seconden ! De truuk vraag je ? Geen truuk. Olimex3 onthoudt de posities tijdens de eerste poging en in de tweede gaat hij ze 'gewoon' effe halen op die plekken zonder te zoeken. Een sterk staaltje, dus een dikke proficiat ! Graayer blijft een lust voor het oog om te zien hoe elegant en fijn hij de blikken zoekt, zich dan omdraait en ze grijpt en dan zeer precies terug brengt naar vak A. Voor het lijnvolgen konden we rekenen op Padjakker om als snelste een rondje te rijden, maar om het blik te ontwijken was Olimex3 de sterkste. De scheidsrechter blijft de grenzen van het mogelijke aftasten en plaatste ook dit jaar het blik weer op een moeilijke plek - in een bocht - , voor Alrombot net iets te moeilijk, voor Olimex3 net binnen het mogelijke. Lego was dit jaar weer volop van de partij en doet het ook elk jaar beter en beter. Het verlaagt ook duidelijk de instapdrempel want Joachim toonde met Challenger een verdienstelijke robot. Frodo was geprogrammeerd in Lejos, een Java variant, en bleek bijzonder nauwkeurig. Dit belooft voor volgend jaar. Wall-E was zo mogelijk nog mooier dan vorig jaar. Nieuw was de combinatie van Lego voor de mechanica en Arduino voor de programmatie die Rita ons toonde. MiniSumo werd dit jaar overheerst door Fishertechnic en Robbie toonde zich de sterkste. De favoriet, TinmanII, bleek elektrische problemen te hebben en moest afhaken.
Een mooie wedstrijd met veel bezoekers en een goede ambiance! Speciale dank aan de bezoekers van CCFZ uit Bergen op Zoom ! Dit jaar konden we dankzij Capswitch nog een aantal mooie prijzen te verloten : 3xUNO32, een Arduino compatible platform met een 32 bit processor, een Arduino Shield en (dankzij Jan Heynen) een STM32 Discovery bordje. Een onschuldige hand trok de prijzen. Gefeliciteerd aan de winnaars en laat volgend jaar maar eens zien wat je ermee gebouwd hebt !

Foto's : Roborama - 19 mei 2012

Wedstrijd uitslag van 2012

Mini Sumo

Nr 1 : Robbie - Nr 2 : Kuroari- Nr. 3 : Mega Mindy

Robot Robbie Mega Mindy Tinman2 Kuroari
Deelnemer Paul van Niekerk Paul van Niekerk Aloys Verstraeten Wim de Boer
Robbie - 2 2 2
Mega Mindy 0 - 2 0
Tinman2 0 0 - 1
Kuroari 0 2 2 -Roborama : Autonomous robots


Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex3 Jan Heynen 100 100 100 100 400
Alrombot Aloys Verstraeten 98 89 90 87 364
Rond Marc Robberecht 74 72 87 92 325
Al-JPS-rombot Aloys Verstraeten 99 90 88 0 277
Frodo Jildert De Wachter 79 92 89 0 260
Graayer Coen Roos 0 91 0 99 190
Groene Omni Fred Eisen 68 27 83 0 177
LiteWheel Fred Eisen 46 0 84 35 165
Octopus Coen Roos 93 73 0 0 166
Challenger Joachim Versmissen 67 0 85 0 151
Wall-E3 Krijn de Viet 66 18 61 0 145
Limbo-Kinak1 Rita Theunis 0 0 86 0 86
Uncle Fezter Iwan Tolboom 28 35 86 0 63Roborama : Remote Controlled Robots


Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
TCC2 Wout Smeets 99 99 99 99 397
Trike Jildert De Wachter 100 100 100 52 352
Wall-E2 Bluetooth Krijn de Viet 98 98 98 0 294(Gedetailleerde uitslagen op vraag)

Videos

Overzicht (Korte overzichtsfilm : 8 min) Heen & Weer
T-Tijd Lijnvolgen
Blikken Vangen Mini-Sumo

Onze sponsors

Hoger Instituut De Nayer VOTICapSwitch.nl

Roborama 2011 : Zaterdag 14 mei 2011, 10u - 17u

Een kort verslagje

Deelnemers aan de Roborama wedstrijd van 14 Mei 2011
Alle foto's vind je in de fotogalerij : Foto's Roborama 2011


Roborama 2011 is wederom voorbij, en alle aanwezigen/deelnemers kunnen terugblikken op een geslaagde wedstrijddag ! Nieuw dit jaar was de categorie "Afstand bestuurd". Hier hadden zich twee deelnemers aangemeld : Krijn Van Vliet (CCFZ) en Jildert De Wachter, beide met Lego - robots. Krijn had een uitstekende mechanische konstruktie en kon alle blikken terugbrengen !! Ook Jildert legde een foutloos parcours af. Groot voordeel van deze discipline is de lage instapdrempel. Volgend jaar zeker terug doen.
Bij de autonome robots waren er ook weer prachtige ontwerpen te zien, maar weinig LEGO-robots.
reCycle van Coen Roos was een fijnmechanische lijnvolger, met als aandrijving het leeskopmechanisme van een gesloopte harddisk !! De positie van de aandrijfarm van de harde schijf werd gemeten met twee spoeltjes en een kern. Dit signaal werd dan gebruikt om de wielen de juiste kant op te sturen. Indrukwekkend, en het werkte perfect.Ook Graayer wist op onnavolgbare wijze 4 blikken terug te brengen.. Deze robot kreeg van allen de eerste prijs voor elegantie !
Bert van Hattem had ook een nieuwe robot klaar, die alleen met odometrie sensoren Heen en Weer en T-rijden volbracht.
De Alrombot van Aloys had last van valse US reflecties veroorzaakt door een zwart lint in het parcours. We mochten namelijk geen zwarte kleefband gebruiken op de nieuw geverfde vloer. Ook werd het blik bij het lijnvolgen op de meest onmogelijke plaats gezet  : een tiental cm voor de kruising !! Eigenlijk kon geen enkele autonome robot deze opdracht goed volbrengen, maar sommigen hadden net iets meer gelluk dan anderen...
Rond van Marc R. deed weer betrouwbaar zijn ding, en ging nergens in de fout. Alleen de extra bonuspunten laat hij liggen. Fred Eisen had 2 robots meegebracht, allebei echte "eye catchers" of te wel blikvangers. Helaas liet de software het afweten om ook echt blikken te vangen.
Mijn eigen robotten deden het ook niet slecht, alhoewel het blikkenvangen ook geen groot succes was. Gelukkig weet ik wel waarom, en volgende keer dus veel beter !!
Het SUMO worstelen kende een nieuwkomer : Dries Hulens. Zijn SUMO bot zat mechanisch mooi in mekaar. De aandrijving waren 2 brede rubber aandrukrollen, helemaal achteraan geplaatst. Helaas stond de software nog niet op punt, en slaagde hij er niet in zelf in de cirkel te blijven.
Hartelijk dank aan de organisator en de scheidsrechter voor deze mooie wedstrijd !!
- Jan Heynen, 14 mei 2011

Wedstrijd uitslag van 2011

Mini Sumo

Nr 1 : Tinman2 - Nr 2 : Rikishi - Nr. 3 : HDT

Robot Rikishi HDT Tinman2
Deelnemer Joep Suys Dries Hulens Aloys Verstraeten
Rikishi - 2 0
HDT 0 - 0
Tinman2 3 2 -Roborama : Autonomous robots


Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex3 Jan Heynen 100 100 85 77 361
Rond Marc Robberecht 76 73 84 82 315
Alrombot Aloys Verstraeten 100 100 63 24 287
Olimex 2 Jan Heynen 100 82 89 0 271
CCFZ-K1 Krijn de Viet 67 73 84 0 224
Frodo Jildert De Wachter 76 82 63 0 221
Ro_Bert_3.0 Bert van Hattem 67 73 0 0 139
reCycle Coen Roos 0 0 85 0 85
Graayer Coen Roos 0 0 0 77 77
Padjakker Coen Roos 0 0 74 0 74
Drum No More Fred Eisen 0 0 0 24 24
LiteWheel Fred Eisen 0 0 0 12 12Roborama : Remote Controlled Robots


Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
RC/Bot Jildert De Wachter 100 100 100 100 400
Wall-E2 Krijn de Viet 100 91 0 77 267(Gedetailleerde uitslagen op vraag)

Videos

Mini-Sumo Heen & Weer
T-Tijd Lijnvolgen
Blikken Vangen

Onze sponsors

Hoger Instituut De Nayer VOTI

Roborama 2010 : Zaterdag 24 april 2010, 13u - 17u

Op zaterdag 24 april hield het De Nayerinstituut in Sint Katelijne-Waver opendeurdag en waren we weer present voor onze Roborama wedstrijd. Een beetje een speciale roborama omdat het de vijfde editie was van onze jaarlijkse robotwedstrijd. Het reglement dat wordt gehanteerd is versie 2.6

De wedstrijd bestaat uit volgende disciplines :

 • Heen en weer (met 3 mogelijke bonussen)
 • Lijnvolgen (met 2 mogelijke bonussen)
 • T-Tijd (met 2 mogelijke bonussen)
 • Blikken zoeken (met één mogelijke bonus)
 • Mini-sumo

Agenda

Hieronder een overzicht van het verloop van de dag

 • We begonnen met het klaarzetten van alle materiaal vanaf 9 uur.
 • Om 11u30 ging de eerste shift eten, om 12u de tweede : Een lekkere koude schotel, stoofvlees of groentenburger met frietjes
 • Om 13u begon dan de echte wedstrijd, eerst Heen & Weer en T-Tijd, dan mini-Sumo, blikken vangen en ten slotte lijnvolgen.
 • Rond 16u30 was de wedstrijd gedaan en kon de jury de punten tellen terwijl de rest de zaal opruimde.
 • Om 17u volgde dan de uitslag en prijsuitreiking (uitslag verder op)
 • Om 17u30 keerde iedereen tevreden naar huis terug.

Locatie

In tegenstelling tot vorige jaren ging de wedstrijd deze keer door in de cafetaria onder het groot auditorium. Dit is dezelfde plaats als waar de Team Building Day doorging op het gelijkvloers. Op onderstaande foto zie je een grondplan met de juiste ligging van de cafetaria op het terrein van de Nayer. Een volledige routebeschrijving naar de Nayer vind je hier

DeNayerAuditorium.jpg

Onze sponsors

Hoger Instituut De Nayer VOTI

Wedstrijd uitslag van 2010

Mini Sumo

Nr 1 : Tinman2 - Nr 2 : Suwi2010 - Nr. 3 : SumoMoto

Ronde Robot 1 Van Robot 2 Van Resultaat
Finale Suwi2010 Wim Patry Tinman2 Aloys Verstraeten 0-2
Troostfinale Rikishi Joep Suys SumoMoto Rien Van Harmelen 0-2
Halve Finale 1 Rikishi Joep Suys Suwi2010 Wim Patry 0-2
Halve Finale 2 Tinman2 Aloys Verstraeten SumoMoto Rien van Harmelen 2-0Voorrondes :

Robot Rikishi Suwi2010 Tinman2 SumoMoto Kuroari Shogun
Deelnemer Joep Suys Wim Patry Aloys Verstraeten Rien van Harmelen Wim de Boer Henny van Bodegom
Rikishi - 2 2 2 2 2
Suwi2010 0 - 0 1 2 2
Tinman2 1 2 - 2 2 2
SumoMoto 0 2 0 - 0 2
Kuroari 0 0 0 2 - 0
Shogun 1 0 0 0 2 -Roborama : overall


Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Olimex3 Jan Heynen 90 100 85 100 375
AlRombot Aloys Verstraeten 100 91 85 88 364
Olimex 2 Jan Heynen 100 100 100 0 300
Pro_Bert_A3 Bert Van Hattem 67 73 84 59 283
Rond Marc Robberecht 48 54 74 82 258
Smeagol Jildert De Wachter 76 82 74 0 232
Frodo Jildert De Wachter 76 73 74 0 223
JoWa Wannes Vandereycken 48 73 74 0 194
Octopus Coen Roos 67 73 0 0 140
RP6 Jan Heynen 67 73 0 0 140
Ribot2 Rien Van Harmelen 10 0 84 0 94
Robot2 Fred Eisen 0 73 0 6 79
Padjakker Coen Roos 0 0 74 0 74
Robot1 Fred Eysen 10 0 0 0 10Heen en weer


Robot Deelnemer B Bereikt A Bereikt Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: 180° blik Bonus: 360° blik Bonus: slalom(aantal blikken juist gepasseerd) Tijd Score
Olimex2 Jan Heynen 1 1 1 1 1 1 4 39.56s 100
Alrombot Alois Verstraeten 1 1 1 1 1 1 4 80.14s 100
Olimex3 Jan Heynen 1 1 1 1 1 1 2 31.72s 90
Smeagol Jildert De Wachter 1 1 1 1 1 0 0 17.11s 76
Frodo Jildert De Wachter 1 1 1 1 1 0 0 44.46s 76
Octopus Coen Roos 1 1 1 1 0 0 0 14.91s 67
RP6 Jan Heynen 1 1 1 1 0 0 0 26.13s 67
Pro_Bert_A3 Bert Van Hattem 1 1 1 1 0 0 0 29.94s 67
JoWa Wannes Vandereycken 1 0 0 1 0 0 0 - 48
Rond Marc Robberecht 1 0 0 1 0 0 0 - 48
Ribot2 Rein Van Harmelen 1 0 0 0 0 0 0 - 10
Robot1 Fred Eisen 1 0 0 0 0 0 0 - 10T-Tijd


Robot Deelnemer B/C Bereikt A Bereikt Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: stip Bonus: doorgang (15cm=2/30cm=1) Tijd Score
Olimex3 Jan Heynen 2 1 1 1 1 2 29.39s 100
Olimex2 Jan Heynen 2 1 1 1 1 2 49.26s 100
Alrombot Alois Verstraeten 2 1 1 1 0 2 61.33s 91
Smeagol Jildert De Wachter 2 1 1 1 1 0 18.59s 82
Octopus Coen Roos 2 1 1 1 0 0 23.63s 73
Pro_Bert_A3 Bert Van Hattem 2 1 1 1 0 0 40.42s 73
RP6 Jan Heynen 2 1 1 1 0 0 36,19s 73
Frodo Jildert De Wachter 2 1 1 1 0 0 54.22s 73
JoWa Wannes vandereycken 2 1 1 1 0 0 60,52s 73
Rond Marc Robberecht 2 0 0 1 0 0 - 54Lijn volgen


Robot Deelnemer B Bereikt A Bereikt Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: blik op lijn Bonus:kruising Tijd Score
Olimex2 Jan Heynen 1 1 1 1 1 1 63.48s 100
AlRombot Aloys Verstraeten 1 1 1 1 0 1 27,38s 85
Olimex3 Jan Heynen 1 1 1 1 0 1 42.30s 85
Ribot2 Rien Van Harmelen 1 1 1 1 0 1 43,06s 84
Pro_Bert_A3 Bert Van Hattem 1 1 1 1 0 1 82.54s 84
Padjakker Coen Roos 1 1 1 1 0 0 17.15s 85
Rond Marc Robberecht 1 1 1 1 0 0 49.17s 74
Smeagol Jildert De Wachter 1 1 1 1 0 0 56.17s 74
Frodo Jilder De Wachter 1 1 1 1 0 0 125.72s 74
JoWa Wannes Vandereycken 1 1 1 1 0 0 158.88s 74Blikken Vangen


Robot Deelnemer Blikken herkent Valse herkenning Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: Retourneren Tijd Score
Olimex3 Jan Heynen 6 0 1 1 6 92.94s 100
Alrombot Alois Verstraeten 5 0 1 1 5 256.27s 88
Rond Marc Robberecht 5 0 0 1 5 175.45s 82
Pro_Bert_A3 Bert Van Hattem 3 0 1 1 2 196,57s 59
Robot2 Fred Eisen 2 1 0 0 0 - 6Roborama 2009 : Zaterdag 16 mei 2009, 13u30 - 17u30

De dag begon stralend, maar de voorspellingen waren betrokken en regenachtig. De meeste mensen vinden dit maar niks tijdens een weekeinde, maar voor ons was dit het gedroomde scenario. Zon kan immers de sensoren in de war sturen. Al bij al viel het allemaal best mee. Het grootste deel van de dag bleef het droog.

Dit jaar werd voor het eerst het aangepaste reglement gebruikt, versie 2.6. De belangrijkste wijzigingen t.o.v. vorige edities is dat er nu veel minder nadruk ligt op snelheid en veel meer op nauwkeurigheid. Om de drempel niet te verhogen zijn de basisopdrachten (nagenoeg) gelijk gebleven, maar zijn er bonussen te verdienen als uw robot extra moeilijkheden aandurft en aankan. Het was leuk te zien dat velen geprobeerd hadden om hun robots zo aan te passen dat ze een of meerdere bonussen aankonden.

Het reglement voor mini-sumo bleef ongewijzigd en vindt u hier : Mini-sumo reglement Meer info vind je op onze Mini-Sumo pagina.

Medaille & Trofee

In het reglement wordt de ondergrond open gelaten. Voor de editie van mei 2009 hebben we de rubberen matten gebruikt van de jaren voordien, maar dankzij HCC!Robotica zullen we vanaf de volgende keer een volledig niew parcours kunnen gebruiken dat bestaat uit een witte ondergrond met zwarte lijnen. Hartelijk dank aan onze Nederlandse vrienden hiervoor!

Zoals elk jaar konden de deelnemers voor de wedstrijd genieten van een heerlijke maaltijd: koude schotel of goulash met frietjes. Lekker ! Ook had de Nayer voor de winnaars van Mini-Sumo en Roborama overall een mooie trofee voorzien die op hun 3D printer was gemaakt : een robotje in ABS. Voor de winnaars van de verschillende disciplines was er op diezelfde printer een medaille gemaakt. Als je op de nevenstaande afbeelding klikt kan je ze bekijken. Schitterend, niet ?

Agenda 2009

10u00 Alles klaarzetten Helpende handen welkom.
11u45-12u45 Maaltijd Enkel voor diegene die ingeschreven hebben ! We gaan in 2 shiften om niet alles onbewaakt achter te laten : 1e shift van 11u45 tot 12u15 / 2e shift van 12u15 tot 12u45. De keuken sluit om 12u30, dus als je niet op tijd bent .... pech !
13u30 Aanvang wedstrijd We beginnen met Heen & Weer en T-Tijd. Daarna een korte pauze waarin de mini-sumo robots gewogen worden en om 15u30 start de Mini-sumo wedstrijd. Iets na 4u is het Lijnvolgen gevolgd door Blikken Vangen. Rond 17u15 is de wedstrijd gedaan en kunnen de punten geteld worden.
17u30 Prijsuitreiking Aloys Verstraeten & Robert Moro vochten de finale van Mini-sumo uit en het is Aloys die de overwinning van Mini-Sumo op zijn naam schrijft. Jan Heynen toont zich de sterkste in Heen & Weer, T-Tijd en Blikken vangen, maar doordat het lijnvolgen mislukte is het ook hier Aloys die de overall winnaar van Roborama wordt.

Reglementen

Roborama v2.6

RoboRama is een wedstrijd waarin robots verschillende opdrachten uitvoeren. Zo wordt invulling gegeven aan het doel van RoboRama, het bieden van een forum waar robotbouwers de mogelijkheden van hun robots kunnen demonstreren. Door deze demonstraties zullen ook anderen aangemoedigd worden om robots te bouwen.

Het reglement was in 2008 ongewijzigd t.o.v. de vorige jaren. Vanaf 2009 is starten we met een aangepast reglement met de mogelijkheden tot bonuspunten. Dit kwam tot sttand in overleg met HCC Robotica uit Nederland.
De volledige versie voor Heen en Weer, T-Rijden, Lijnvolgen en Blikken zoeken vindt u hier : Reglement 2.6

Mini Sumo

Het reglement voor mini-sumo vindt u hier : Mini-sumo reglement
Meer info vind je op onze Mini-Sumo pagina.

Labyrint

Het reglement voor labyrint vindt u hier : Line Labyrint reglement

Als je inspiratie wil opdoen, nodigen we u uit alvast even de foto's en videos van de vorige jaren te bekijken.


Wedstrijd uitslag van 2009

Mini Sumo

Nr 1 : Tinman2 - Nr 2 : Quan - Nr. 3 : Mario

Ronde Robot 1 Van Robot 2 Van Resultaat
Finale Quan Robert Moro Tinman2 Aloys Verstraeten 0-2
Troostfinale Mario Rien van Harmelen Shogun Henny van Bodegom 2-0
Halve Finale 1 Quan Robert Moro Shogun Henny van Bodegom 2-1
Halve Finale 2 Tinman2 Aloys Verstraeten Mario Rien van Harmelen 2-1Voorrondes :

Robot BullIT Kuroari Misuru Quan Shogun Tinman II Mario
Deelnemer Ed Buzzi Wim de Boer Wim Patry Robert Moro Henny van Bodegom Aloys Verstraeten Rien van Harmelen
BullIT - - 1 0 2 0 -
Kuroari - - - 2 0 0 0
Misuru 2 - - - 0 0 1
Quan 2 0 - - - 1 2
Shogun 0 2 2 - - - 2
TinmanII 2 2 2 2 - - -
Mario - 2 2 0 1 - -Roborama : overall


Robot Deelnemer Heen & Weer T-Tijd Lijn volgen Blikken Vangen Totaal
Alrombot Aloys Verstraeten 96 91 100 88 375
WII doet het Marc Huyghe 80 65 85 82 312
Olimex 2 Jan Heynen 99 100 0 100 299
Rond Marc Robberecht 76 64 76 65 281
Olimex1 Jan Heynen 100 92 87 0 279
Tamiya Patrick De Wachter 77 74 84 0 236
MultiCram II Marc Huyghe 69 75 86 0 230
Pepper Xander Soldaat 71 76 78 0 225
Wall-E Jildert De Wachter 66 73 77 0 216
Drum No More Fred Eisen 67 73 0 35 175
Pro_Bert_A3 Bert van Hattem 95 75 0 0 171
Ruro Wim Patry 70 0 75 0 145
Schotelbot Fred Eisen 68 74 0 0 142
Rodjo Joris Jonckers 78 27 0 0 106
Cram-PVC Marc Huyghe 0 0 89 0 89
Simple Mind Marc Huyghe 0 0 88 0 88
Cramikske Marc Huyghe 0 75 0 0 75
Matchbox Marc Huyghe 72 0 0 0 72
Rodjo Jos Jonckers 0 27 0 0 27
Slinger-pi Rien van Harmelen 0 0 22 0 22
Cram-Liner Marc Huyghe 0 0 21 0 21Heen en weer


Robot Deelnemer B Bereikt A Bereikt Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: 180° blik Bonus: 360° blik Bonus: slalom(aantal blikken juist gepasseerd) Tijd Score
Olimex1 Jan Heynen 1 1 1 1 1 1 4 34.42s 100
Olimex2 Jan Heynen 1 1 1 1 1 1 4 52.52s 99
Alrombot Alois Verstraeten 1 1 1 1 1 1 3 107.41s 96
Pro_Bert_A3 Bert van Hattem 1 1 1 1 1 0 4 288.54s 95
WII doet het Marc Huyghe 1 1 1 1 0 0 3 78.56s 80
Rodjo Joris Jonckers 1 1 1 1 1 0 0 21.34s 78
Tamiya Patrick De Wachter 1 1 1 1 1 0 0 52.03s 77
Rond Marc Robberecht 1 1 1 1 1 0 0 56.58s 76
Matchbox Marc Huyghe 1 1 1 1 0 0 0 4.54s 72
Pepper Xander Soldaat 1 1 1 1 0 0 0 11.31s 71
Ruro Wim Patry 1 1 1 1 0 0 0 23.51s 70
MultiCramII Marc Huyghe 1 1 1 1 0 0 0 26.86s 69
Schotelbot Fred Eisen 1 1 1 1 0 0 0 34.65s 68
Drum No More Fred Eisen 1 1 1 1 0 0 0 42.99s 67
Wall-E Jildert De Wachter 1 1 1 1 0 0 0 58.27s 66T-Tijd


Robot Deelnemer B/C Bereikt A Bereikt Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: stip Bonus: doorgang (15cm=2/30cm=1) Tijd Score
Olimex2 Jan Heynen 2 1 1 1 1 2 58.45s 100
Olimex1 Jan Heynen 1 1 1 1 1 2 42.37s 92
Alrombot Alois Verstraeten 2 1 1 1 0 2 94.71s 91
Pepper Xander Soldaat 2 1 1 1 0 0 17.91s 76
Pro_Bert_A3 Bert van Hattem 2 1 1 1 0 0 29.46s 75
MultiCramII Marc Huyghe 2 1 1 1 0 0 40.42s 75
Cramikske Marc Huyghe 2 1 1 1 0 0 41.01s 75
Tamiya Patrick De Wachter 2 1 1 1 0 0 51.11s 74
Schotelbot Fred Eisen 2 1 1 1 0 0 51.37s 74
Drum No More Fred Eisen 2 1 1 1 0 0 58.63s 73
Wall-E Jildert De Wachter 2 1 1 1 0 0 59.22s 73
WII doet het Marc Huyghe 1 1 1 1 0 0 57.07s 65
Rond Marc Robberecht 1 1 1 1 0 0 57.18s 64
Rodjo Joris Jonckers 2 1 0 0 0 0 20.10s 27
Rodjo Jos Jonckers 1 1 1 0 0 0 20.10s 27Lijn volgen


Robot Deelnemer B Bereikt A Bereikt Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: blik op lijn Bonus:kruising Tijd Score
Alrombot Aloys Verstraeten 1 1 1 1 1 1 43.31s 100
Cram-PVC Marc Huyghe 1 1 1 1 0 1 17.29s 89
Simple Mind Marc Huyghe 1 1 1 1 0 1 31.85s 88
Olimex 1 Jan Heynen 1 1 1 1 0 1 37.71s 87
MultiCramII Marc Huyghe 1 1 1 1 0 1 41.55s 86
WII doet het Marc Huyghe 1 1 1 1 0 1 79.01s 85
Tamiya Patrick De Wachter 1 1 1 1 0 1 124.57s 84
Pepper Xander Soldaat 1 1 1 1 0 0 24.83s 78
Wall-E Jilder De Wachter 1 1 1 1 0 0 51.52s 77
Rond Marc Robberecht 1 1 1 1 0 0 63.63s 76
Ruro Wim Patry 1 1 1 1 0 0 76.86s 75
Slinger-pi Rien van Harmelen 1 1 0 0 0 0 24.69s 22
Cram-Liner Marc Huyghe 1 1 0 0 0 0 18.35s 21Blikken Vangen


Robot Deelnemer Blikken herkent Valse herkenning Gestopt in A Muren niet geraakt Bonus: Retourneren Tijd Score
Olimex2 Jan Heynen 6 0 1 1 6 316.78s 100
Alrombot Alois Verstraeten 5 0 1 1 5 93.55s 88
WII doet het Marc Huyghe 5 0 0 1 5 600s 82
Rond Marc Robberecht 6 0 0 0 5 - 65
Drum No More Fred Eisen 3 2 0 1 1 - 35Resultaten vorige edities

Foto's & Video's 2009

Deelnemers aan de Roborama wedstrijd van Mei 2009
Van links naar rechts: Henny van Bodegom, Wim de Boer, Rien van Harmelen, Ed Buzzi, Joris Jonckers, Marc Huyghe, Jos Jonckers, Marc Robberecht, Karel Dupain, Xander Soldaat, Jildert De Wachter, Jan Heynen, Patrick De Wachter, Aloys Verstraeten (winnaar 2009 Mini-Sumo & Roborama), Fred Eisen, Robert Moro, Bert van Hattem, Joep Suijs.
Staat niet op de foto, maar was wel aanwezig : Wim Patry (Deelnemer, fotograaf en cameraman)
Alle (166) foto's vind je in de fotogalerij : Foto's Roborama 2009
Mini-Sumo Heen & Weer 1
Heen & Weer 2 T-Tijd 1
T-Tijd 2 Lijnvolgen
Blikken Vangen 1 Blikken Vangen 2
Blikken Vangen 3

Foto's & Video's 2008

Deelnemers aan de Roborama wedstrijd van Mei 2008, van links naar rechts: Paul van Niekerk, Jos Jonckers, Xander Soldaat, Koen van den Heuvel, Henk de Gans,Aloys Verstraeten, Joris Jonckers, Jan Heynen, Marc Robberecht, Jildert De Wachter, Patrick De Wachter, Marc Huyghe, Wim De Boer (puntenteller), Ben Fondu, Robert Moro, Ed Buzzi, Coen Roos, Wim Delvaux (scheidsrechter), Henny van Bodegom. Staan niet op de foto, maar waren wel aanwezig : Bert Buiskool, Toon Peters, Wim Patry (Fotograaf en cameraman)
Alle (353) foto's vind je in de fotogalerij : Foto's Roborama 2008


Mini-Sumo Heen & Weer
Lijnvolgen 1 Lijnvolgen 2
T-Tijd Blikken Vangen

Foto's & Video's 2007

Foto's Roborama 2007

Heen en weer rijden
T-rijden
Lijnvolgen
Blikjes ophalen

Mini Sumo
Heen en Weer - Dominator 2 - Henk de Gans
Heen en Weer - M.Bot - Joep Suijs
Heen en Weer - T.Rex - Paul van Niekerk
T-Tijd - Rond - Marc Robberecht
Heen en Weer - Alrombot - Aloys Verstraeten
Heen en Weer - HCCrover - Bert Buiskool-Henny van Bodegom
Heen en Weer - Ribot - Rien van Harmelen
T-Tijd - Drum - Fred Eisen
T-Tijd - Ro-Bert A2 - Bert van Hattem
T-Tijd - T.Rex - Paul van Niekerk
T-Tijd - Alrombot - Aloys Verstraeten
T-Tijd - HCCrover - Bert Buiskool-Henny van Bodegom
007-Racer - Aloys Verstraeten
007-Racer - Aloys Verstraeten
HexaPod-3 - Joep Suijs
Lijnvolgen - Asuro - Rien van Harmelen
Lijnvolgen - Rond - Marc Robberecht
Lijnvolgen - T.Rex - Paul van Niekerk
Lijnvolgen - Padjakker - Coen Roos
Blikken - Alrombot - Aloys Verstraeten

Alle Sumo wedstrijden vind je op youtube.com door te zoeken op "roborama belgium"

Foto's & Video's 2006

Deelnemers aan de Roborama wedstrijd van Mei 2006, van links naar rechts: Marc Huyghe, Geert Vandendriessche, Gert Everaert, Rik, Karel, Jan Perme, Gert Willemsens, Koen Van den Heuvel, Bert Buiskool, Leo Gijssel (+Thijs & Tim), Henny, Joep Suijs, Fred, Marc Cornelis, Aloys, Dirk Fornoville.