Zolderkamer uitdagingen

Uit RobotMC.be
Ga naar: navigatie, zoeken
Zolderkamer Uitdagingen zijn een nieuwe leuke vorm van competitie, naast de vaste Roborama opgaven en de jaarlijkse Team Building Day.

Roborama is een jaarlijkse wedstrijd rond een (semi)vast reglement waar je rustig kan aan werken en maand na maand je programma kan verfijnen. De Team Building Day is een challenge waar de teams 's ochtends de opdracht krijgt en 's namiddags moet demonstreren. Door de tijdsdruk gaan we uit van een "roborama-achtige" robot.

De Zolderkamer Uitdagingen vertrekken vanuit een heel andere concept. Het zijn leuke, kleine maar daarom niet eenvoudige opgaven, die op de website worden gepubliceerd en waaraan je in je eigen tempo op je zolderkamer -of waar dan ook - kan werken. Gebruik je Roborama robot of bouw er eentje speciaal voor de challenge. Jouw keuze. Heb je het voor elkaar? Kom dan naar een bijeenkomst van RobotMC om het te tonen en je wordt toegevoegd aan de Wall of Fame van de opgave. En voor de eerste staat een fles bubbels klaar! Overigens kan het zijn dat je niet in staat bent om naar de RobotMC bijeenkomst te komen. Als je in een (youtube) video laat zien dat je de opgave uitvoert, kwalificeer je je voor de Wall of Fame. De de genoemde fles is een live demo voor de jury nodig...

Heb je ook een idee ? Gooi het in de groep....

AtticChallenge.jpg

ZKU1 - SCHRIJVEN

ZKU1 logo.jpg 30 september 2015

Opgave:
 • Bouw een robot die met een pen, potlood of stift de tekst 'RobotMC' leesbaar op een vel papier schrijft.

Randvoorwaarde:

 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de (software van) een commerciele robot (kit).


ZKU2 - VOLG LIJN EN KEER TERUG

ZKU2 logo.jpg December 2015

Opgave :
 • Bouw een robot die een lijn kan volgen van begin tot einde. Aan het einde van de lijn moet de robot terugkeren naar de startpositie. De robot die het dichtste bij het startpunt stopt, wint

Randvoorwaarden :

 • De robot moet de lijn duidelijk volgen.
 • Het is niet toegestaan de lijn in omgekeerde volgorde terug te volgen naar het startpunt. Je moet dus echt wel onthouden waar je vertrok.


ZKU2A - RIJ VOORUIT EN KEER TERUG

ZKU2A logo.jpg Mei 2022

Opgave :

Dit is een vereenvoudige uitvoering van ZK2: je hebt geen lijn en geen lijnsensor nodig.

 • Bouw een robot die een ingestelde afstand rechtuit kan rijden en dan stopt. Vervolgens draait de robot 180 graden linksom en keert terug naar de startpositie. Herhaal dit met een draai van 180 graden rechtsom. De robot met de kleinste laterale afwijking tot het startpunt (haaks op de rijrichting) wint.

Randvoorwaarden :

 • Maak geen gebruik van absolute positiebepaling. De uitdaging is om odometrie nauwkeurig te maken.
 • Kies per wedstrijd een afstand die praktisch is voor de locatie. Voor thuis lijkt 2 meter een goed compromis.
 • De 'kleinste laterale afwijking' is het gemiddelde van de absolute fouten van de linkse en rechtse poging.
 • Toegift: doe meerdere pogingen per robot en bepaal gemiddelde en standaard-deviatie van de linkse en rechtse pogingen.


Clubdag 21 mei 2021 :
Tijdens de clubdag van 21 mei 2022 werd 10 meter als afstand gebruikt. De kleinste gemeten afwijking was 4 millimeter en werd door Jan & Patrick gehaald. Ik moet wel toegeven dat dit, althans voor Patrick, niet reproduceerbaar was. De meeste resultaten waren tussen de 10 en 30 mm, een extreem (ook van Patrick) was 21 cm. Joep leek de meest betrouwbare en reproduceerbare afwijking hebben die ergens rond de 15 mm lag zowel linksom als rechtsom.


ZKU3 - ROBORAMA_COMBO

Roborama combo.png Februari 2016

Opgave :
 • Bouw een robot die een combinatie van de Roborama opdrachten achter elkaar afhandeld zonder tussenkomst ! De opdracht begint met lijnvolgen. Ergens op lijn staat een blik, dit blik moet opgepikt worden, en dan moet de robot verder de lijn volgen. Terug in vak A begint de robot aan de 2de opdracht : op de centerlijn van de baan staan 2 blikken, de robot vertrekt in vak A, na detectie van het eerste blik volgt de slalom naar de andere zijde, na detectie van het 2de blik moet de robot 1/2, 1,5 of 2,5 toeren rond dit blik doen en dan terugkeren naar vak A. Direct hierna moet de robot 2 blikken gaan zoeken die ACHTER de 2 slalomblikken staan. Deze blikken moeten weer terug naar vak A. Hierna komt het T-rijden : als extra moeilijkheid is hier een blik in vak C geplaatst, maar ook de (smalle) doorgang is een mogelijke optie. Dit blik moet ook weer terug naar vak A gebracht worden.

Roborama combo.png

Randvoorwaarden lijnvolgen:

 • De robot moet de lijn duidelijk volgen, hij mag geen blikken raken die niet op de lijn staan.
 • Er staat één blik ergens op de lijn, de andere blikken staan minimaal op 25 cm afstand van de lijn.
 • In de schets moet dus als eerste het groene blik opgepikt worden, daarna vervolgt de robot de lijn totdat hij terug in vak A is.
 • De groene kleur van het blik is louter ter illustratie, er zal een normaal colablik gebruikt worden.

Randvoorwaarden H&W :

 • De blikken staan op de centerlijn, het eerste blik heeft minimaal 10 cm afstand van vak A. Minimale afstand tussen de 2 blikken is 60 cm.
 • Het tweede blik is het keerpunt, standaard volgt dus een 180° bocht.Optioneel kan hier dan een 540° of 900° rondjes gemaakt worden.
 • Bij terugkeren moet er ook weer rond het 1ste blik geslalomd worden
 • De gele blikken staan minimaal 60 cm van het tweede slalomblik, en ook minimaal 25 cm van de rand van de baan.

Randvoorwaarden blikken vangen :

 • De gele blikken kunnen eventueel door de scheidsrechter geplaatst worden nadat de opdracht H&W is afgewerkt. Dit omdat het lastig kan zijn de gele blikken tijdens het lijnvolgen voldoende ver van de lijn te zetten.
 • De slalomblikken blijven staan en mogen niet geraakt worden door de robot.
 • De gele kleur van het blik is louter ter illustratie, er zal een normaal colablik gebruikt worden.

Randvoorwaarden T-rijden :

 • Het blik in vak C staat op een gekende positie : in het center op 30 cm afstand van de achterzijde.
 • De (smalle) doorgang is optioneel. Deze blikken mogen echter niet geraakt worden door de robot.


ZKU4 - OVERBRUGGEN

120px-Robotmc klein 000.gif juni 2016

Opgave:
 • Bouw een robot die een kloof kan overbruggen.

Randvoorwaarden:

 • Bij aanvang past de robot in een kubus van (bijvoorbeeld) 30x30x30cm.
 • De robot start op enige (onbekende) afstand tot de afgrond, in de richting van de afgrond.
 • Te overbruggen kloof is 1.5 * de kubus maat (45 cm bij een kubus van 30x30x30cm)
 • Na afronding staat de (gehele) robot aan de andere kant van de kloof en past opnieuw in een kubus.
 • 'overbruggen' is in dit geval letterlijk te nemen: het is niet de bedoeling dat de robot de kloof over springt of vliegt.

Wall Of FameRien van Harmelen in Hooglanderveen op 2-7-2016:

RienZku1.jpg